ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้าใช้บริการบน ma-vitalrecords.org มีดังต่อไปนี้:

  1. ผู้ที่จะสมัครและเข้าใช้บริการกับทาง ma-vitalrecords.org ของเรา ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
  2. ทางของเราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณและไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลอื่นเด็ดขาด
  3. การเข้าใช้บริการกับทางเราคุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ทางเรากำหนดทุกข้อ
  4. ทางเราจะไม่รับผิดชอบ ทุกความเสียหาย ที่เกิดจากการใช้บริการของเรา
  5. ทางเราจะยกเลิกสถานะสมาชิกของคุณทันที หากคุณละเมิดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทางเรากำหนดไว้
  6. ทางเรามีสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  7. ทรัพย์สินทางปัญญาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของทางเรา เป็นสิทธิ์ของ ma-vitalrecords.org คุณไม่สามารถนำไปใช้หรือคัดลอกได้โดยไม่ได้รับอนุญาต
  8. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมาย ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจะถูกไต่สวนตามกฎหมาย
  9. หากคุณสงสัยหรือมีคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ กรุณาติดต่อเรา ผ่านทาง [email protected]
  10. การเข้าใช้บริการกับทาง ma-vitalrecords.org ของเราถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ทางเราได้กำหนดไว้